Život bez masa si neumíš představit. Rád experimentuješ a rád zkoušíš nové uzeniny, zajímá tě jejich výroba. Oceňuješ lidi, kteří umí něco rukama a vyberou si poctivé řemeslo, do kterého mohou dát i něco ze sebe. Máš sílu a jen tak něčeho se nelekneš. Miluješ vůni právě otevřené udírny a probublávající vody s jitrnicemi. Pokud alespoň jednou kývneš hlavou, jsi duší řezník. Tak proč si nevybrat nejúspěšnější školu v oboru?

Během přípravy řezníka se střídá teoretická výuka s praktickou v týdenních cyklech. Převahu tvoří odborné předměty jako je zpracování masa, biologie a anatomie nebo zbožíznalství. Kromě toho se vyučují i všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, tělesná výchova).

Kromě teoretických znalostí o porážce, dělení masa a výrobě masných výrobků získají učni znalosti také o anatomii zvířat, chemických procesech spojených se zpracováním masa a základní dovednosti spojené s prodejem. Součástí výuky jsou i odborné exkurze, pravidelné návštěvy výstav a veletrhů. Nejlepší učni mohou reprezentovat školu na soutěžích Valašský řezník a Řeznická sekyra.

Praktické dovednosti získávají učni v moderně vybavených dílnách školního řeznictví, výrobně vařených masných výrobků a prodejně nebo v poličské firmě MASO UZENINY, a. s.. Škola také úzce spolupracuje se soukromými zpracovateli masa.


Proč studovat řezníka právě u nás?

 • 1.  Praxe je pro nás na prvním místě

  Praxe je pro nás vším. Nevěříme, že se člověk stane řezníkem ze školní lavice. Proto máme plně vybavené řeznictví, skvělé mistry a spolupracujeme s místními výrobci.

 • 2. Máme vlastní řeznictví i prodejnu

  Máme perfektně vybavené řeznictví s udírnou i vlastní školní prodejnu. Žáci si tak mohou vyzkoušet vše od bourání masa po prodej opravdovým zákazníkům.

 • 3. Jsme nejoceňovanější řeznickou školou

  Za naši práci mluví naše poháry a ocenění z řeznických soutěží včetně toho nejdůležitějšího – Řeznické sekyry z mistrovství ČR.


Spolupráce

Úzce spolupracujeme se zpracovateli masa v regionu, kteří žákům zajišťují další praxi formou placených stáží.

Co budeš umět?

Naučíš se jak porcovat jatečná zvířata, ryby, nebo drůbež a zvládneš připravit různé uzenářské výrobky, od šunky po jitrnice. Zvládneš bourat, upravovat a třídit maso pro různé příležitosti, skladovat, balit a expedovat hotové výrobky. Zvládneš kompletní uzení, naučíš se vyrábět salámy i paštiky. Dokážeš posoudit kvalitu surovin, meziproduktů, dodržet potřebné normy a to vše díky férovému přístupu mistrů.

Profil absolventa

 • má návyky, dovednosti a znalosti k provádění jateční výroby, k provádění bourárenských činností, masné výroby a úpravy mas i masných výrobků, zvládne domácí zabíjačku
 • je schopen samostatně obsluhovat v prodejně, umí provést přípravu masa, masných výrobků a uzenářských specialit pro prodej
 • zvládá základní problematiku obchodu, je seznámen se základními operacemi probíhajícími v obchodním zařízení
 • má základní ekonomické a právní znalosti nutné k podnikatelské činnosti, je schopen provést základní účetní operace, umí psát na psacím stroji a ovládá základy obsluhy počítače
 • zná základní hygienické normy, ovládá zásady manipulace s potravinářskými komoditami, zná základy jejich skladování a ošetřování
 • zvládne základní laboratorní techniky používané v hodnocení masa a masných výrobků

Naši studenti


„Na oboru se mi líbí, že můžeme naše výrobky i prodávat. Jsou tu dobří učitelé a mistři odborného výcviku, kteří jsou velice hodní.“

– Ondřej Kudláček, řezník

Učební plán


 Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 1 2 5
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Chemie 1 1 2
Ekologie 1 1
Fyzika 1 1
Matematika 1 1 1 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 1,5 1,5 3
Výživa 1,5 1,5
Aplikovaná biologie 1,5 1 1,5 4
Technologie 4 4 3,5 11,5
Obchodní provoz 1 1
Psychologie prodeje 1 1
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33 33 99

Dokumenty ke stažení pro obor Řezník-uzenář

KÓD OBORU
29-56-H/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Řezník-uzenář

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

ZAKONČENÍ STUDIA
Závěrečná zkouška

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají, o přijetí rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

POČET TŘÍD OTEVÍRANÝCH V 2017/2018
1 třída (20 žáků)

ŠKOLNÉ
Ne

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano